ENDÜSTRİYEL ATIK

Endüstriyel atıklar son derece heterojen olup karmaşık ve spesifik tesisleri gerektirmektedir. Bunların düşük yoğunluklu ve daha çok büyük boyutludurlar, bu da son derece önemli olan işlem tesislerinin dikkatli tasarlanması gerekliliğini ön plana çıkarmaktadır.

Düşük nem ve yüksek ısıl değerleri sayesinde bu atıkların geri kazanılamayan kısımları optimal seviyede alternatif bir yakıta dönüşmektedir.

Bianna MassMak’nın tehlikesiz katı endüstriyel atıklar için tasarladığı tesisler atık içindeki hem geri kazanılabilir nitelikteki malzemeyi hem de atıklarından türetilen yakıtları da içerecek şekilde tüm mevcut kaynaklardan faydalanmayı amaçlamaktadır.

Tehlikeli olmayan endüstriyel atıklar genellikle yüksek ısıl değere sahip malzemelerden bolca içermekte olup bu malzemeler atıkların işleme tesislerinde yakıt üretiminde kullanılmasına imkan vermekte müşteriler bu üründen enerji geri kazanım sağlayan potansiyel tüketiciler olmaktadır.

SÜREÇ

İşlenecek malzemeye ve geri kazanılması hedeflenen alt ürünlere bağlı olarak, mekanik işlem işlemi çeşitli seviyelerde otomasyon sağlanmasını gerektirebilir. Atıklardan elde edilen yaktı üretimi genellikle bu tür tesislerde gerçekleştirilir, böylelikle geri dönüştürülen malzemelere yüksek bir ticari değer eklenmiş olur.

ÇIKTILAR

  • Geri dönüştürülebilir malzemeler
  • CSR
  • Refüz