BIODRUM

Biyotambur basit, sağlam ve güvenilir bir teknoloji ile üretilmektedir. Geri dönüştürülmüş katı atıkların (GDKA), yalnızca organik fraksiyonda değil (yeşil GDKA) aynı zamanda GDKA plastiklerin de karlı bir üretimi için ve gazlaştırma gibi enerji geri dönüştürme süreçlerinde yüksek kalitede yakıt katkısı içinde anaerobik parçalama süreçlerinde en uygun biyolojik olarak parçalanabilir materyalin sağlanması adına kaliteli bir organik gübre üretimi için önemli bir ekipmandır.

BiannaMassMak dizaynı Biyotambur, daha geleneksel çözümlerle ilişkili olarak aşağıda verilen avantajlara göre Mekanik ve Biyolojik olarak işleme tesislerinde üretilen reddetme yüzdesini azaltmak için tasarlanmıştır.

  • Çocuk bezi, kağıt ve kirletilmiş kartonlar ve geri kalan doğal kumaş lifi gibi katı atık sahasına gönderilen fraksiyonların büyük oranda azaltılmasıyla KKA’ların ligno-selülozik fraksiyonlar ile birlikte organik fraksiyonun standartlaştırılması.
  • Rutubet temelli atıkların %10 oranında azaltılması.
  • Yeşil-GDKA kullanımı için olası enerji kullanımı (Atıkların Paraya dönüştürülmesi işlemimizi wastetocash.com adresinden inceleyebilirsiniz).
  • Gazlaştırma ve ısıl ayrışım süreçlerinde fosiller olarak kullanılması adına biyolojik olarak parçalanabilir ve inorganik fraksiyonların en uygun karışımı.
  • Kuru materyal sayesinde yanma sürecinde enerji geri dönüşümü olan hedef kalorifik değer fraksiyonlarının artışı.
  • Reddetme fraksiyonu, söz konusu fraksiyonların katı atık sahalarına gönderilmesiyle imha ücretlerinin azaltılmasını sağlayan inert maddeden yapılmaktadır.

ANA PARÇALAR

01 • Destek tekerleri
02 • Gale
03 • Dişli
04 • Fanlar
05 • Tahliye bunkeri
06 • İç bıçaklar
07 • İç profiller
08 • Bakım kapısı
09 • Kaldırma silindiri

4.25/48 Biodrum günlük 90 ton atığı sürekli bir işletim içinde 72 saatlik bir alıkoyma süreci ile işleyebilmektedir. Dakikada 0,75 ile 1,5 devir arasında dönüş sürtünme ve boşalım sayesinde materyali homojenize etmekte ve ayırmaktadır. Biodrum içinde su ve sızıntı su ekleme olanağı organik materyalin organik ve aerobik olarak ayrışması, biyolojik olarak parçalanabilen bileşenlerin hacmi ve kütlesinde azalmayı sağlamak için kolaylık sağlamaktadır.

DESCARGAS

MODELS

Inner diameter: 2.500 mm
Total length: 25.800 mm
Power: 45 kW
Volume: 80 m3
Weight: 49.000 kg

Inner diameter : 3.000 mm
Total length: 29.300 mm longitud 30.000
Power: 55 kW
Volume: 123 m3  137m3
Weight: 52.000 kg

Inner diameter : 3.660 mm
Total length: 31.000 mm 32.000mm
Power: 90 kW
Volume: 215 m3 219m3
Weight: 100.000 kg

Inner diameter : 3.900 mm
Total length: 35.000 mm
Potencia: 145 kW
Power: 270 m3
Volume: 270 m3
Weight 160.000 kg

Inner diameter : 4.250 mm
Total length: 48.000 mm
Power: 250 kW
Capacidad material: 442 m3
Weight: 270.000 kg