BIANNA
COVERTECH

BC CoverTech, sadece Evsel Atıktan elde edilen değil, aynı zamanda atık su arıtma tesislerinden elde edilen atığın yanı sıra büyük üreticilerden elde edilen biyolojik olarak ayrıştırılabilir atıkların da biyolojik işlemi için teknolojik bir çözümdür.

Diğer teknolojiler ile kıyaslandığında asgari yatırım ile kurulan BC CoverTech sistemi ile son derece kaliteli kompost elde edilebilmektedir. Herhangi bir bilgilendirmeye gerek duyulmaz ve açık havada kullanılabilir. Hava temizleme için biyofiltre kullanımına ihtiyaç duymamaktadır.

Çalışmalarımızı nemli atık kısmına yoğunlaştırarak kentsel atık işlemedeki işletme maliyetlerini iki farklı uygulama olan biyolojik kurutma ve kompost ile minimize edecek olan yeni bir teknoloji geliştirmeyi hedefledik.

Kanvas kumaşın serilmesi ve toplanması otomatik sistemler sayesinde (raylar ya da tekerlekler üzerinde kaydırarak taşıma) ya da yarı otomatik sistemler sayesinde (taşıyıcıyı klavuzlar ile kaydırma) gerçekleştirilebilmektedir.

BIO-DRYING

SÜREÇ

CoverTech Biyokurutma organik malzemenin yapay havalandırma sistemi ile ayrıştırılmasına dayanan bir teknoloji çözümüdür. Bu yöntemde kurutma sıcaklığı bir sonraki prosesler için gerekli optimum rutubete ulaşıncaya kadar kontrol edilir. Geleneksel fosil yakıtların enerji bağımlılığı oluşturması nedeniyle, bizim buradaki amacımız alternatif yakıt üretebilmek için yeterli ısıl değer elde etmektir, böylece çimento ve elektrik sanayisinde geleneksel endüstriyel fosil yakıtların yerine kullanılabilecektir.    

ÇIKTILAR

  • yüksek ısıl değere sahip alternatif yakıt
  • düşük karbondioksit içerikli organik malzeme

COMPOST

SÜREÇ

CoverTech Kompost işlemi yüksek kalitede kompost ve/veya biyolojik olarak stabilize edilmiş uygun şekilde kullanılabilecek malzemelerin ayrıştırılmasına ile gerçekleşen, ve bunu titiz bir havalandırma, nem ve ısı kontrolü ile sağlayan bir biyolojik işlem yöntemidir.

ÇIKTILAR

  • MOR o FORM’dan elde edilen kompost
  • DA digestao’dan elde edilen kompost
  • EDAR çamurundan elde edilen kompost
  • Bitkisel kısımdan elde edilen kompost
  • Biyolojik olarak stabilize edilmiş malzeme

FR CANVAS COMPOSTPLY

İki polyester kat (iç / dış) ve İç Uçucu Organik Bileşiklerin moleküllerini değil, sadece H2O buharını solumasına izin verme özelliğine sahip olan bir iç zardan oluşan üç katlı bir kanvastır.

Bu moleküller biyobozunur malzemelerin fermantasyon işlemi sırasında, sadece kompost işleminde değil, aynı zamanda biyo-stabilizasyon ve biyo-kurutma işleminde de istenmeyen kokulara neden olur. çekme / kimyasal ve UV radyasyon direnci.

OUTSTANDING PROJECTS