HAFIF AMBALAJ

Hafif ambalaj için işlem tesislerinin sınıflandırılması ve seçiminde ana hedef geri dönüştürülebilir malzemenin geri kazanılması ve atık sahalarına gönderilen reddedilmiş malzemelerin azaltılmasıdır.  Bu tesisler, kentsel atık ön işlem tesislerinde olduğu gibi, tam otomatik, yarı otomatik ya da manuel olabilir.

Tesisin otomasyon seviyesi, farklı parametrelerce belirlenir: kapsama alınacak olan kısımların sayısı, saflık derecesi, tesisin üretim kapasitesi (ELL düşük seviyeyi dikkate alarak), asgari reddedilen üretim gereklilikleri ve işgücü tasarrufu bu parametrelerdir.

Bianna MassMak bu tesisler için ana ekipmanları tasarlar ve inşa eder (poşet açıcılar, balistik ayırıcılar, döner kalburlar, PEbd Emiş Tesisatı, taşıyıcı bantlar, delici silindir…) ve mevcut olan en iyi optik ayırıcı teknolojisini, görüntüleme teknolojisini, cam ayırma ve manyetik ve endüktif ayırıcıları entegre eder. Ya da eğer gerekli ise süreçten optimum verimliliği sağlamak için CSR üretim hattını entegre eder.

SÜREÇ

Bianna MassMak piyasadaki en iyi ayırma teknolojilerini ekleyerek hafif ambalaj işlem tesislerini tasarlar ve inşa eder, bu süreçte her bir ülke içinde uygulanan farklı toplama süreçlerine bağlı olarak tasarımlar şekillenir.

ÇIKTILAR

  • Polimerler: PET, PEAD, PEBD, PP vb.
  • TetraBrick ambalaj
  • Demirden oluşan metal
  • Demirden yapılmamış metal
  • karton
  • kağıt
  • RDF
  • Reddedilen malzemeler