BIYOLOJIK IŞLEM

Kentsel atıkların biyolojik olarak ayrışabilen kısmı yüksek oranda elverişli pek çok evsel atık içermektedir. Biyolojik işlemler (aerobik ya da anaerobik) yüksek organik içerikli MSW’nin geri kazanımına, MassMak gazlarında ciddi azalma sağlanmasına ve üretilen atıkların geri kazanımına imkan vermektedir.

Aerobik (compost, stabilizasyon, biyolojik kurutma) ya da anaerobik (anaerobik çürütme) prosedürleri ile mekanik ön işlem neticesinde sağlanan ayrıştırma ile Bianna MassMak biyolojik olarak ayrışabilen işlem kısımları için oldukça kapsamlı çözümler sunabilmektedir.

Müşterilerimize projelerinde en yüksek karlılığa ulaşabilmelerini sağlamaları için oldukça kapsamlı seçenekler sunmaktayız. Bu seçenekler organik madde stabilizasyonu, yüksek seviyede kompost üretimi, biyolojik malzemelerin kurutulması ve anaerobik çürütme yoluyla biyogaz üretimidir.

SÜREÇ

Seçerek biriktirilen, stabilizasyon için rastgele seçim yapılan ya da bu kısmın kullanılacağı yer eğer enerji geri kazanımı için ise biyolojik kurutma uygulanan kompostun biyolojik olarak ayrıştırılabilir kısmı her kentsel atık işlem tesis yönetimi genellikle biyolojik işlemlerle ıslah edilir ve tam bir atık işleme sistemi olarak entegre edilmelidir.

ÇIKTILAR

  • Yüksek kalitede kompostaprès digestion Anaérobie
  • Biyolojik olarak stabilize edilmiş organik malzeme
  • Biyolojik olarak kurutulmuş organik malzeme
  • DA çürütme kompostu
  • RSU’dan CSR biyolojik kurutma
  • Biyogaz / elektrik (DA)