İNŞA VE YIKIM

İnşa ve yıkım atıkları (RCD) binaların yıkımdan, konut yenileme ve genellikle inşaat mühendisliği işlerinden elde edilmektedir.

Kompozisyonu ve tipoloji ile ilgili özellikleri nedeniyle bu atık genellikle ayrı olarak ihtiyaca göre özel olarak tasarlanmış mekanik işleme hatlarında işleme tabi tutulmaktadır.

Diğer herhangi bir türdeki atıkta olduğu gibi, RCD atığının özellikleri her ülkede o ülkenin ağırlık olarak konut inşasında kullandığı malzemelere göre farklılık göstermektedir. Bunun bir örneği olarak ağaç, belirli bir malzemenin bu atık akışında bulunmasının nasıl çoğunluk ya da azınlık olarak kalabileceğini göstermektedir.

Bianna MassMak bu tür atıkların işlenmesinde son derece deneyimlidir; geri dönüştürülebilir malzemelerin ve ikinci el piyasasında pazarlanabilir ürünlerin üretimi için tesisleri kullanıma sunmaktadır. Bianna MassMak’nın teslimat kapsamı farklı seviyelerde temizlenmiş maddelerin üretildiği tam işleme tesislerinden geri dönüştürülebilir malzemelerin (plastik, ağaç, metal, vb) geri kazanımı için basit manuel işlem hatlarına kadar değişebilmektedir.

SÜREÇ

Bianna MassMak modül bazlı çözümler sunarak mevcut geri dönüştürülebilir malzemelerin atık türüne göre ayrıştırılmasına imkan vermekte, bunun yanı sıra etkisi malzemelerin müşterinin ihtiyacına ve uygulamalarına göre farklı büyüklüklerde temizlenmesi de mümkün olabilmektedir ve böylece bu ürün piyasada yer edinebilmektedir.

RSU yakma işlemi neticesinde elde edilen, olgunlaştırılmış ve sonrasında yığınlar halinde geri dönüştürülmüş cüruflerin işlemi için RCD’lerin geri kazanımından elde edilen çözümleri uygulamaktayız.

ÇIKTILAR

  • Yığınlar
  • Odun
  • Plastik
  • Metal
  • CSR