MONTAJLAR

Firma olarak müşteri gereklilik ve ihtiyaçlarını açık bir şekilde anlayabilmekteyiz. Bianna MassMak planlama, uygulama, başlatma süreçlerinden anahtar teslime kadar olan süreçteki hizmetlerini en iyi şekilde sunmayı taahhüt etmektedir.

Müşterilerimize rekabetçi ve yüksek katma değerli hizmetlerimizi insan kaynaklarımızın yetkinliklerine odaklanarak özellikle de işyerindeki güvenlik, hijyen ve sağlık gereklilikleri karşılayacak şekilde sunmaktayız.

Amacımız günlük olarak karşılaşılan zorlukların giderilmesi ve ortaya çıkabilecek her türlü sorunun çözümlenmesidir. Bu nedenle projelerimizi sistematik ve sürekli bir şekilde gözden geçirmekte ve işbirliği ile birlikte güvene dayalı ilişkiler kurmaktayız.

İşleme tesislerindeki doğru performansı taahhüt etmek için, aynı zamanda gözlem ve veri edinme sistemine uzakta erişim imkanı da sunabilmekteyiz. Böylece atık işlemenin yakından takibi mümkün olabilmektedir, ve belirli seviyede bir performans sağlanabilmekte ve daha sonraki süreçlerin değerlendirilmesinde kronolojik sırada somut özellikler rakamsal olarak kaydedilebilmektedir.