KARIŞTIRILMIŞ

“Geri dönüştürülebilir kuru malzeme” tesislerinin sınıflandırılması ve seçimi tesisleri (karıştırılmış) genellikle RED malzemelerin geri dönüştürülebilir kısımlarının geri kazanılmasını ve atık sahasına geri gönderilen reddedilmiş ürün oranını azaltmayı hedefler.

Bu tür tesisler genel olarak cam, kağıt ve karton işler. Cam işlendiğinde işlemin ilk safhasında etkili bir şekilde ayrıştırılmalıdır, bunun nedeni sadece alt ürünlerin satışında başarılı olmak değil aynı zamanda kurulu ekipmanın yüksek egzoz gazı miktarı, diğer alt ürünlerin kirlilik seviyesini ve tesisin reddedilmiş ürün miktarını düşürmektir.

Kentsel atıkların mekanik işleminde ya da ambalaj sınıflandırma ve seçme tesislerinde olduğu gibi bu tesisler de tam otomatik, yarı otomatik ya da manuel olabilir. Tesisin otomasyon seviyesi başlıca tesisin işleme kapasitesi, talep edilen kısımlara ayırma, bunların kalitesi ve yerel işgücü maliyeti gibi parametrelerle tanımlanmaktadır.

SÜREÇ

Bianna MassMak hafif karışımlı ambalajlar için yüksek derece verimli süreçler tasarlayarak cam, kağıt ve karton, plastik malzeme, metal vb. malzemelerin optimum seviyede ayrılmasına ve geri kazanılmasına imkan vermektedir. Mekanik işleme süreçlerindeki en iyi teknoloji entegrasyonu ile bu tür tesislerde yüksek ve verili performans garanti edilmiş olur.

ÇIKTILAR

  • Cam
  • Polimerler: PET, PEAD, PEBD, PP vb.
  • TeraBrick ambalaj
  • Demirden oluşan metal
  • Demirden yapılmamış metal
  • karton
  • kağıt
  • RDF
  • Reddedilen malzemeler

OUTSTANDING PROJECT