RDF TAŞIMA ÇÖZÜMLERİ

RDF Yönetimi için alım ve besleme çözümleri

Bianna MassMak akaryakıt hazırlama, saklama ve taşıma ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek özel ihtiyaçlara cevap verebilecek nitelikte uzmanlığa, teknolojiye ve doğru sonuçlar doğuracak çözümlere sahiptir.

Çok sayıda şirket RDF’ler ile sağlanan yakma imkanından faydalanmaktadır.

Bütüncül bir yönetimi tercih ederek malzemelerin işlem tesisinden toplanması, saklanması ve fırına taşınması işlemlerinin tesis ya da işlem tesisi için hayati önem taşıyan karlılığı başarması sağlanabilmektedir.

Bianna MassMak bu alanda önde gelen iki firmanın uzmanlığına know-how bilgisi ekleme hedefiyle yaratılmıştır, bu sayede yakma işlemi ile enerji üretmek isteyen şirketler için RDF (CSR) yönetim, depolama ve taşıma işleri için gerekli ortamı hazırlamaktadır.

 • Bantlı taşıyıcı
 • Zincirli taşıyıcı
 • Sepetli asansör
 • Bantlı asansör
 • Taşıyıcı vida
 • Tampon silosu
 • Kazıyıcı
 • Tüplü vidalı boşaltıcı
 • Yönlendirmeli vidalı boşaltıcı
 • Hareketli zemin
 • Vinç
 • Disk ayırıcılar
 • Yatay yönlendirmeli elek
 • Kalburlu elek
 • Demirden oluşan ayırıcı
 • Demirden yapılmamış ayırıcı
 • Boşaltma istasyonu
 • Vidalı boşaltma silosu
 • Özel boşaltma bandı
 • Boşaltma hareketli zemini

KÜRESEL ÇÖZÜMLERİMİZ

Müşterilerimize, RDF’in heterojenliği ile ilişkili olan belirli sınırlamalara göre özel olarak tamamlanmış zincirlerin tamamlanması için uzmanlığımızı ve tasarımımızı sunmaktayız.

Bianna MassMak enerji tüketiminin düşürülmesi, hijyen ve güvenlik ile ilgili gelişim süreçleriyle de ilgilenmektedir.