YENİDEN YAPILANMA

Yıllar boyunca atıkların mekanik arıtım tesislerinin sadece ayrıştırma ve personel güvenliği için yeni teknolojilere uyumlaştırılması amacıyla modernleştirilmesi değil aynı zamanda otomasyon seviyesi için de modernizasyon ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

Bu tesislerin pek çoğu geliştirildikleri ve tasarlandıkları belirli gerekliliklerin pek çoğunu karşılamaya devam etmektedir. Bunların eskime seviyesi sadece rekabetçi özelliklerini yitirmelerine değil aynı zamanda burada çalışan insanlar için risklerin oluşmasına da neden olmaktadır. Tüketici ürünlerinin üretimi için yeni malzemelerin kullanılması ile işlem tesisleri bu sorunlarında ötesinde bir sorun ile karşılaşmaktadır. Bu işletme hesaplarının geliştirilmesi ve karlılığın arttırılması amacıyla en güncel ve otomatik süreçlerin tasarım aşamasının yeniden tanımlanması gereğini ortaya koymaktadır.

Tesis düzenli olarak güncellenmesi süreçlerin hem teknik hem de ekonomik olarak daha etkin olmasını sağlar, bu Bianna MassMak için bir gereklilik olarak görülmektedir. Edinmiş olduğumuz deneyimler bizim mevut tesisleri incelememize ve gelişmeleri için en iyi seçeneği sunabilmemize imkan vermektedir.

Süreçlerin, performansın ve karlılığın daha da arttırılması için her türlü tesis (MSW, MRF, IND, RDF vb.) değerlendirmeye alınabilir.

Bianna’nın teknolojisi ile yapılmış olsun ya da olmasın, mevcut tesislerin yeniden yapılanması, yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı, oldukça geniş çözüm ve hizmetler sunan bu alanda uzmanlaşmış bir teknik birime sahip olan Bianna MassMak’nın faaliyetlerini geliştirdiği ana alanlardan birisidir.

HIZMETLER

  • Manuel işlem tesisleri otomasyonu
  • Malzeme ayırma kalitesinin iyileştirilmesi
  • Performans artışı ve süreç iyileştirmeleri
  • Ekipman enerji tüketimi optimizasyonu
  • CE yönetmeliğine tam uyum
  • Teknik danışmanlık